Heck & Consten schreven al: "Communicatie is zo ingewikkeld dat het een wonder is dat het überhaupt nog wel eens lukt!" Wat werkt voor de éne organisatie, hoeft nog niet te werken voor de andere. Dit is afhankelijk van het type organisatie, de mensen met wie u werkt, de doelgroepen die u wilt bereiken en de boodschap die u wilt overbrengen.

Als allround professional met een 'hands-on' mentaliteit geef ik invulling aan de oplossing van uw communicatie- of procesvraagstuk: strategisch én resultaatgericht. Onderbouwd met een helder advies en daaraan gekoppeld de uitvoering indien gewenst. Het communicatiever en omgevingsbewuster maken van uw organisatie staan voorop: het doorontwikkelen van uw (innovatieve) communicatiemiddelen, indien gewenst in co-creatie met relevante partijen. Mijn uitgangspunt daarbij is altijd: van denken naar doen!

Door collega's in de hele organisatie tijdig te betrekken creëer ik draagvlak voor verandering. Opdrachtgevers en betrokkenen waarderen mijn analytische vaardigheid en kennis van het communicatievak, gecombineerd met visie, daadkracht, pragmatisme, diplomatie en inlevingsvermogen. Ze zien mij als een succesvol manager van zowel  professionals als projecten.

Nu werk ik als procesmanager Communicatie bij het Programma Lerarenregister van het ministerie van OCW en de Onderwijscoöperatie.  

 

 

  @CoenenDan

    

 @ 2016 DAN Coenen Communicatie- en Procesmanagement