Heck & Consten schreven al: "Communicatie is zo ingewikkeld dat het een wonder is dat het überhaupt nog wel eens lukt!" Wat werkt voor de éne organisatie, hoeft nog niet te werken voor de andere. Dit is afhankelijk van het type organisatie, de mensen met wie u werkt, de doelgroepen die u wilt bereiken en de boodschap die u wilt overbrengen.

Als allround professional met een 'hands-on' mentaliteit geef ik invulling aan de oplossing van uw communicatie- of procesvraagstuk: strategisch én resultaatgericht. Onderbouwd met een helder advies en daaraan gekoppeld de uitvoering indien gewenst. Een visie zonder actie is immers een dagdroom, een actie zonder visie is een nachtmerrie. Mijn uitgangspunt is dan ook altijd: van denken naar doen!

Het communicatiever en omgevingsbewuster maken van uw organisatie staan voorop: het doorontwikkelen van uw (innovatieve) communicatie-middelen, indien gewenst in co-creatie met relevante partijen. Door collega's in de hele organisatie tijdig te betrekken én serieus te nemen, creëer ik draagvlak voor verandering.

Opdrachtgevers en betrokkenen waarderen mijn analytische vaardigheid en kennis van het communicatievak, gecombineerd met visie, daadkracht, pragmatisme, diplomatie en inlevingsvermogen. Ze zien mij als een succesvol manager van zowel professionals als projecten. Momenteel werk ik als strategisch communicatieadviseur bij het Programma Lerarenregister van het ministerie van OCW en de Onderwijscoöperatie.  

 

 

  @CoenenDan

    

 @ 2016 DAN Coenen Communicatie- en Procesmanagement