Organisaties en mensen kunnen zich op eigen kracht blijven verbeteren. Maar als een organisatie voor een veranderopgave of acuut probleem staat, kan interim-management zinvol zijn.

Voor het professionaliseren en/of tijdelijk aansturen van uw communicatieafdeling, het omgevingsgerichter maken van uw organisatie (factor C) of een strategisch communicatieadvies voor een verandertraject kunt u bij mij terecht.

Tijdens deze trajecten ontstaat vaak twijfel en onzekerheid binnen de organisatie of het team. Of onduidelijkheid bij relaties. Het succes staat of valt met het enthousiasme over, de betrokkenheid bij en het vertrouwen in de veranderaanpak. Heldere en tijdige communicatie naar alle betrokkenen is hierbij van belang.

Naast een zakelijke analyse van het vraagstuk, richt ik mijn aandacht op de mens binnen uw organisatie. Ik heb een coachende manier van leidinggeven maar kan, indien nodig, sturend aanwezig zijn. Hoe ik als interimmanager het communicatie- en organisatievraagstuk bij opdrachtgevers heb aangepakt, is te lezen in mijn portfolio.