Organisaties en mensen kunnen zich op eigen kracht blijven verbeteren. Maar als een organisatie voor een veranderopgave of acuut probleem staat, kan interim-management zinvol zijn. Voor het professionaliseren van uw communicatieafdeling, het omgevingsgerichter maken van uw organisatie, een strategisch communicatieadvies (inclusief implementatie daarvan), de communicatie rondom een verandertraject of de tijdelijke vervanging van uw manager communicatie kunt u bij mij terecht.

Tijdens verandertrajecten ontstaat vaak twijfel en onzekerheid binnen de organisatie. Of onduidelijkheid bij relaties. Heldere en tijdige communicatie is dan van belang en bij het opzetten en (laten) uitvoeren hiervan kan ik van dienst zijn. Het succes van verandertrajecten staat of valt met het enthousiasme, de betrokkenheid en het vertrouwen van de mensen in de organisatie. Goed geïnformeerde medewerkers zijn de beste ambassadeurs, zowel intern als extern.

Naast een zakelijke analyse van het vraagstuk, richt ik mijn aandacht op de mens binnen uw organisatie. Ik heb een coachende manier van leidinggeven maar kan, indien nodig, sturend aanwezig zijn. Hoe ik als interimmanager het communicatie- en organisatievraagstuk bij opdrachtgevers heb aangepakt, is te lezen in mijn portfolio.