Iedereen loopt in zijn of haar werksituatie wel eens tegen obstakels of vragen aan. Dat kan zijn doordat iemand op een kruispunt in de loopbaan staat, een nieuwe baan start, het werk voortkabbelt zonder zicht op groei of ontwikkeling, of vanwege conflicten in de huidige situatie, individueel of als teamlid.

Mentoring is een vorm van collegiale coaching, een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Via mentoring stimuleer ik professionals om zichzelf vragen te stellen en een bewuste stap voorwaarts te zetten. Nuchter en resultaatgericht met de hoofdvraag: wat motiveert mij als professional? Welke patronen vertonen mijn denken en doen? Hoe kan ik die zo nodig doorbreken en wat betekent dat voor mijn werk?

Het formuleren van concrete doelstellingen is daarbij het uitgangspunt: wát wil mijn coachee bereiken? De nadruk ligt op wat de coachee drijft en motiveert, niet op aangeleerde trucjes.

Als mentor ben ik gericht op de ontwikkeling in de werksituatie; als coach hou ik rekening met de persoonlijke achtergrond die in de werksetting van belang kan zijn. Vooral in verandertrajecten zoals bij ProRail, de Consumentenbond, Provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap, heb ik mijn ervaring als mentor cq coach-on-the-job ingezet.