Iedereen loopt in zijn of haar werksituatie wel eens tegen obstakels of vragen aan. Dat kan zijn doordat iemand op een kruispunt in de loopbaan staat, een nieuwe baan start, het werk voortkabbelt zonder zicht op groei of ontwikkeling, of vanwege conflicten in de huidige situatie, individueel of als teamlid.

Mentoring is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Als interimmanager stimuleer ik professionals om zichzelf vragen te stellen en een bewuste stap voorwaarts te zetten. Nuchter en met de hoofdvraag: wat motiveert jou en wat zou je willen bereiken? Het formuleren van concrete doelstellingen is bij coaching on the job mijn uitgangspunt.

Als interimmanager ben ik gericht op de ontwikkeling in de werksituatie waarbij ik rekening hou met de persoonlijke achtergrond die in de werksetting van belang kan zijn. In verandertrajecten zoals bij ProRail, de Consumentenbond, Provincie Utrecht en de waterschappen heb ik mijn ervaring als mentor/coach-on-the-job ingezet.