Graag geef ik invulling aan de oplossing van uw communicatie- of procesvraagstuk. Zie ook mijn profiel op Linkedin of mijn Curriculum Vitae. Klik op de links en pdf-jes voor de beschrijving van mijn interimopdrachten en refenties van opdrachtgevers. Per 1 februari 2019 ben ik beschikbaar voor een nieuwe interimopdracht.  

Portfolio


- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, 2018
- Procesmanager communicatie bij Lerarenregister febr - nov 2017
- Manager Communicatie, HH Schieland, april-nov 2016

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is waterbeheerder in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven en dit is de laagst gelegen regio in Europa. Iedere dag zorgt de waterbeheerder voor droge voeten, schoon water en veilige dijken en streeft ernaar dit naar tevredenheid van burgers en bedrijven te doen. De organisatie gaat actief in gesprek met de omgeving en hanteert daarbij de kernwaarden: open, zorgvuldig en betrokken. Dit alles vraagt om goed afgestemde in- en externe communicatie vanuit de hele organisatie. Het hoogheemraadschap heeft mij gevraagd tijdelijk de elf medewerkers van team Communicatie aan te sturen en te coachen, de afdeling te positioneren, directie en bestuur te adviseren en een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van omgevingsgericht werken en communiceren.

- Programmamgr digitalisering media, TNO juni 2015 - april 2016
- Kwartiermaker Communicatie, Prov Utrecht, juli 2013 - dec 2014
- Procesmanager oplossen Dubbel Opstaptarief jan 2012 - jan 2013
- Landelijk productregisseur OV-chipkaart, jan 2011- oktober 2012
- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, aug - dec 2010
- Procesmanager invoering OV-chipkaart, juli 2009 - juni 2010
- Adviseur Rijnland Zorggroep, januari 2009
- Procesmanager communicatie OV-chipkaart, dec 2008 - mei 2009
- Hoofd Communicatie Consumentenbond, mrt - sept 2008

Referenties

- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, pdf
- Procesmanager Communicatie, Programma LKL, pdf
- Manager Communicatie, Hoogheemraadschap, pdf
- Programmamanager digitalisering media, TNO, Den Haag, pdf pdf2
- Kwartiermaker Communicatie, Provincie Utrecht, pdf pdf2 pdf3
- Procesmanager Dubbel Opstaptarief, pdf
- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, Prov. Z-Holland, pdf
-   Procesmanager invoering OV-chipkaart, Stadsregio Rotterdam pdf
- Interview Focus Haaglanden pdf
- Hoofd Communicatie, Consumentenbond pdf
- ProRail pdf
- Railinfrabeheer pdf