Graag geef ik invulling aan de oplossing van uw communicatie- of procesvraagstuk. Zie ook mijn profiel op Linkedin of mijn Curriculum Vitae. Klik op de links en pdf-jes voor de beschrijving van mijn interimopdrachten en refenties van opdrachtgevers. Per 1 februari 2019 ben ik beschikbaar voor een nieuwe interimopdracht.  

Portfolio


- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, 2018
- Procesmanager communicatie bij Lerarenregister febr - nov 2017
- Manager Communicatie, HH Schieland, april-nov 2016
- Programmamgr digitalisering media, TNO juni 2015 - april 2016
- Kwartiermaker Communicatie, Prov Utrecht, juli 2013 - dec 2014
- Procesmanager oplossen Dubbel Opstaptarief jan 2012 - jan 2013
- Landelijk productregisseur OV-chipkaart, jan 2011- oktober 2012
- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, aug - dec 2010
- Procesmanager invoering OV-chipkaart, juli 2009 - juni 2010
- Adviseur Rijnland Zorggroep, januari 2009
- Procesmanager communicatie OV-chipkaart, dec 2008 - mei 2009

Opdrachtgever Stadsregio Rotterdam
december 2008 – mei 2009

De opdracht bestond uit het creëren van draagvlak en begrip op bestuurlijk/ambtelijk niveau bij de diverse overheden voor de aanpak van de invoering van de OV-chipkaart in de Rotterdamse metro. Het adviseren van bestuurder, management en projectleider (strategisch/tactisch) betreffende de communicatie rondom het OV-chipkaartproject. Kennisdelen over de aanpak en resultaten. Verantwoordelijk voor de coordinatie van de reizigersevaluatie over de eerste zes weken na de invoering van de OV-chipkaart in Rotterdamse metro en de tweede evaluatie over de totale pilot invoering OV-chipkaart. Deze tweede evaluatie was de basis voor de definitieve invoering van de OV-chipkaart in de stadsregio Rotterdam in februari 2010. De invoering van de OV chipkaart en afschaffing van de strippenkaart in de Rotterdamse metro (als eerste in Nederland) is gerealiseerd op 29 januari 2009.

 

- Hoofd Communicatie Consumentenbond, mrt - sept 2008

Referenties

- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, pdf
- Procesmanager Communicatie, Programma LKL, pdf
- Manager Communicatie, Hoogheemraadschap, pdf
- Programmamanager digitalisering media, TNO, Den Haag, pdf pdf2
- Kwartiermaker Communicatie, Provincie Utrecht, pdf pdf2 pdf3
- Procesmanager Dubbel Opstaptarief, pdf
- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, Prov. Z-Holland, pdf
-   Procesmanager invoering OV-chipkaart, Stadsregio Rotterdam pdf
- Interview Focus Haaglanden pdf
- Hoofd Communicatie, Consumentenbond pdf
- ProRail pdf
- Railinfrabeheer pdf