Graag geef ik invulling aan de oplossing van uw communicatie- of procesvraagstuk. Zie ook mijn profiel op Linkedin of mijn Curriculum Vitae. Klik op de links en pdf-jes voor de beschrijving van mijn interimopdrachten en refenties van opdrachtgevers. Per 1 februari 2019 ben ik beschikbaar voor een nieuwe interimopdracht.  

Portfolio


- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, 2018
- Procesmanager communicatie bij Lerarenregister febr - nov 2017
- Manager Communicatie, HH Schieland, april-nov 2016
- Programmamgr digitalisering media, TNO juni 2015 - april 2016

TNO zet haar kennis in voor innovaties die bijdragen aan het versterken van de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving. De partners van TNO hierin zijn 3000 bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland. TNO werkt aan vraagstukken op vijf maatschappelijke terreinen: Industrie, Gezond Leven, Defensie en Veiligheid, Leefomgeving en Energie. Als programmamanager digitalisering media ondersteunde ik TNO o.a in de digitalisering van het papieren relatiemagazine Time en personeelsblad Life. Sinds 18/02/2016 is TNOTIME een feit: neem een kijkje op time.tno.nl en laat je verrassen! Mijn activiteiten bij TNO kort samengevat: opstellen PvA en PvE, interne afstemming en coaching, aansturen bureaus, organiseren van/deelname aan scrumsessies (co-creatie) in kader van design, technisch ontwerp en bouw van time.tno.nl, opstellen contentstrategie en aangepaste werkwijze, opstellen en (laten) uitvoeren van marketingcampagne (in- en extern). TNOTIME is binnen de afgegeven planning live gegaan.  

- Kwartiermaker Communicatie, Prov Utrecht, juli 2013 - dec 2014
- Procesmanager oplossen Dubbel Opstaptarief jan 2012 - jan 2013
- Landelijk productregisseur OV-chipkaart, jan 2011- oktober 2012
- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, aug - dec 2010
- Procesmanager invoering OV-chipkaart, juli 2009 - juni 2010
- Adviseur Rijnland Zorggroep, januari 2009
- Procesmanager communicatie OV-chipkaart, dec 2008 - mei 2009
- Hoofd Communicatie Consumentenbond, mrt - sept 2008

Referenties

- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, pdf
- Procesmanager Communicatie, Programma LKL, pdf
- Manager Communicatie, Hoogheemraadschap, pdf
- Programmamanager digitalisering media, TNO, Den Haag, pdf pdf2
- Kwartiermaker Communicatie, Provincie Utrecht, pdf pdf2 pdf3
- Procesmanager Dubbel Opstaptarief, pdf
- Strategisch communicatieadviseur RijnlandRoute, Prov. Z-Holland, pdf
-   Procesmanager invoering OV-chipkaart, Stadsregio Rotterdam pdf
- Interview Focus Haaglanden pdf
- Hoofd Communicatie, Consumentenbond pdf
- ProRail pdf
- Railinfrabeheer pdf