Organisaties komen soms voor complexe vraagstukken te staan. Vraagstukken waarbij veel partijen zijn betrokken en waarbij verschillende belangen spelen. Om dit tot een succesvol einde te brengen is een procesmatige aanpak vaak het beste: goede regie om te komen tot een gedragen besluitvorming waarbij alle partijen zich gehoord voelen.

De kwaliteit van het resultaat is de mate waarin de deelnemers zich in het resultaat herkennen en verantwoordelijkheid willen dragen voor de verdere uitvoering.

Betrokkenheid, pragmatisme, lef, creativiteit en mensen kunnen verbinden, zijn mijn kwaliteiten als procesmanager. Gecombineerd met het kunnen schakelen op verschillende niveaus en gerichtheid op het te behalen resultaat. Ook hierbij is mijn uitgangspunt altijd: van denken naar doen!

Met procesmanagement bij complexe vraagstukken heb ik de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan via diverse interimopdrachten, onder andere in de OV-sector en bij het Programma Lerarenregister. Zie hiervoor mijn portfolio.