Omgevingscommunicatie, voorlichting naar belangengroepen en media, communicatie naar direct betrokken partners: belangrijke onderdelen bij het welslagen van grote (infrastructurele) bouwprojecten. Met mijn vakinhoudelijke kennis van omgevingscommunicatie, participatie, woordvoering, inzet social media en implementatie van innovatieve communicatiemiddelen, kan ik u daarbij helpen.

Ken de doelgroepen die u wilt bereiken en weet welke media u kunt inzetten voor het overbrengen van uw boodschap. Herken de nieuwswaarde van uw project en lever het nieuws tijdig aan bij de juiste doelgroep. Zorg ervoor dat de omgeving en de belanghebbenden zich betrokken voelen bij de voortgang van uw project. Betrokkenheid creëert immers begrip. Zet communicatie dus tijdig in als kritische succesfactor.

Als voorlichter bij railinfraprojecten in uitvoering, als hoofd Communicatie bij de Hogesnelheidslijn Zuid en als strategisch communicatieadviseur bij de RijnlandRoute heb ik veel ervaring opgedaan met infrastructurele projecten met een hoge (lokale) politieke gevoeligheid en grote impact op de omgeving.