Strategisch advies

Dikke communicatieplannen zijn niet meer van nu. Ze zijn snel achterhaald én papier is geduldig. Toch blijft het werken vanuit een strategie verstandig, omdat je anders teveel geregeerd wordt door de waan van de dag. Op de langere termijn is dat niet effectief.

Voor een organisatie, programma of project kan ik een communicatievisie of strategisch advies opstellen, aangevuld met een kort-cyclisch communicatieplan gericht op uitvoering en resultaat. Dit doe ik door met alle betrokkenen in gesprek te gaan en vanuit mijn brede expertise en jarenlange ervaring als communicatie professional en coach on the job.

Je kan bij mij terecht voor advies over of hulp bij:

  • Communicatie over product/dienst/programma met meerdere stakeholders.
  • Communicatie over verandertrajecten, ook als coach on the job.
  • Corporate communicatie.
  • Stakeholdermanagement en imago-onderzoek.
  • Omgevings- en projectcommunicatie/participatie.
  • Issuemanagement en woordvoering.
  • Cross mediale inzet van offline en online communicatiekanalen.
  • Ontwikkelen innovatieve communicatiemiddelen.

Zomaar wat vragen: is de manier van communiceren binnen en vanuit jouw organisatie voor iedereen helder? Ook voor de partners? Ondersteunt de communicatiestrategie de doelstellingen van de organisatie? Zijn de processen binen de afdeling communicatie helder? En op orde? Is de behoefte aan ondersteuning en het aanbod vanuit team Communicatie in balans? Is de communicatie inzet effectief en voelen belanghebbenden zich betrokken? Meet je dat ook wel eens? Herken je de nieuwswaarde van de (interne of externe) verandering, je dienst of project? Ken je de risico- en succesfactoren in het communiceren hierover?

Zo heb ik communicatievisies en -adviezen geschreven, maar ook innovatieve producten ontwikkeld voor de Consumentenbond, Provincie Utrecht, de Rijnlandroute en TNO.