Portfolio

Wil je meer lezen over wat collega's van mij vinden of wat ik gedaan heb? Lees hieronder over mijn opdrachten en bekijk mijn referenties. Of lees mijn profiel op Linkedin of CV.

Nu werk ik bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid als teamleider Communicatie. Mijn opdracht is het communicatie team op te bouwen en toekomstproof in te richten en het communicatiebeleid vorm te geven. Dit betekent in 2021 alle modaliteiten van communicatie (interne, crisis-, risico-, corporate en bestuurlijke communicatie) samenbrengen en versterken.

Beschrijving opdrachten

Referenties

- Teamleider Communicatie, KNAW Humanities Cluster, pdf pdf
- Teamleider Bestuur en Communicatie, HH Delfland, pdf
- Procesmanager Communicatie, Programma LKL, pdf
- Manager Communicatie, Hoogheemraadschap, pdf
- Programmamanager bij TNO, Den Haag, pdf
- Kwartiermaker, Provincie Utrecht, pdf pdf2 pdf3
- Procesmanager Dubbel Opstaptarief, pdf
- Strategisch adviseur RijnlandRoute, Prov. Z-Holland, pdf
-   Procesmanager invoering OV-chipkaart, SR Rotterdam pdf
- Interview Focus Haaglanden pdf
- Hoofd Communicatie, Consumentenbond pdf
- ProRail pdf
- Railinfrabeheer pdf